Математички квиз ДМС

Сваке године препорука ДМС је да се одржи математички квиз у оквиру Дечије недеље. Материјал за припрему за такмичење је подељен у две категорије:

  1. ученици од 1. до 4. разреда основне школе
  2. Primer 1
    Primer 2
    Primer 3
    Primer 4

  3. ученици од 5. до 8. разреда основне школе

Primer 1
Primer 2
Primer 3
Primer 4
Изузетно, ове године, један број питања биће посвећен животу и раду Михаила Петровића Аласа, поводом 150 година рођења великог математичара. Основна литература за питања из ове области је Каталог изложбе САНУ о Михаилу Петровићу: Михаило Петровић Алас – Родоначелник српске математичке школе.
O М.П.Аласу

Advertisements