Математика

У прилогу су садржаји разврстани по разредима и по врсти наставе:

V разред
VI разред
VII разред
VIII разред
Приручник из математике без чијег знања се не може пратити редовна настава у вишим разредима основне школе – Алгебра

Збирке са урађеним задацима за додатну наставу и припрему за такмичења
MАТЕМАТИСКОП 2 за ученике VII и VIII разреда
МАТЕМАТИСКОП 1 за ученике IV, V и VI разреда
Диофантове једначине- Војислав Андрић
Биномна формула- теорија и задаци

Програм такмичења за основну школу

Тестови са решењима са претходних општинских такмичења из математике

Тестови са решењима са претходних окружних такмичења из математике

Advertisements