HTML

HTML је структурални програмски језик који служи за креирање документа на World Wide Web-у. Користи се за стварање хипертекстуалних датотека. HTML je скраћеница од Hyper Text Markup Language.
Да би се направила веб страница неопходан је најобичнији текст едитор као што је Notepad евентуално Notepad++. Осим Notepad-a неопходан нам је и веб прегледач. Препоручљиво је да се на компјутеру поседује више од једног прегледача како би се изглед веб странице могао проверити у оба. Различити прегледачи различито тумаче поједине HTML тагове. Понекад су потребне корекције како би веб странице имале добар изглед у различитим прегледачима. Наравно пожељно је и да се поседује и неки програм за обраду графике(Photoshop, Corel photo paint…) како би се креирале графичке датотеке које ће се уградити у веб странице. Додуше на Интернету изузетно је лако пронаћи много веб графике која се бесплатно скида и која се може уградити у веб странице.

E-learning HTML
Референце на специјалне знакове који се користе у тексту
Начини коришћења специјалних знакова
Вежба бр.1
Вежба бр.2
Вежба бр.3
Вежба бр.4
Вежба бр.5
Пример почетне странице broj 1
Пример почетне странице broj 2

Advertisements