Excel

Увод у Excel.Радна свеска и радни лист.

Сазнаћете: чему служи апликација Excel, како изгледа радно окружење и који су основни елементи прозора апликације, шта је радна свеска и радни лист, колона, ред ћелија и адреса ћелија.

РАДНА СВЕСКА И РАДНИ ЛИСТ

Као и све Windows апликације, и програм Microsoft Excel покреће се из менија Старт дугметом које се налази на левом крају траке послова. У случају да се иконица програма Microsoft Excel налази на радној површини (desktop), програм је могуће покренути и двоструким кликом на ову сличицу .

ОПИС РАДНОГ ЛИСТА

После покретања програма, на екрану се појави слика са подацима о програму и његовом власнику коју после неколико тренутака замени радни прозор Microsoft Excel-a ..

Највећи део радног прозора заузима део докумета који се види на екрану (радна табела). На горњем делу радног прозора налази се обично пет трака. Прва је, као и код сваког прозора, трака заглавља. У овој траци налази се назив програма(Microsoft Excel)и назив документа. Када се отпочне нови документ, док му се не додели назив Microsoft Excel му додељује радни назив Свеска и редни број (Свеска1). Основни документ у Excel-у јесте радна свеска (workbook или само book) која се састоји од одређеног броја радних листова (worksheet или само sheet).

Испод траке заглавла налази се трака менија. Када би се све наредбе приказале на екрану, оне би, с обзиром на њихов велики број, заузеле много простора. Због тога су све наредбе груписане према намени у падајуће меније у верзијама Excela до 2003, док се од 2007 верзије алати налазе у Рибону, а само имена тих менија дата су у траци менија(Home,Insert, Page Layout, Formulas, Data, View, Review). Када се кликне на неко од имена у траци менија, отвара се листа са наредбама које припадају тој групи.

Испод траке менија налазе се командна трака или Риббон са алаткама. У тим тракама наредбе које се најчешће користе приказане су као сличице (иконице) које добијају изглед дугмета када се на њих постави показивач миша. Наредбе се могу задавати кликом на одређену алатку (сличицу). Ако је укључена опција за приказивање намене алатке (екрански подсетник- скрин тип), испод стрелице показивача миша у жутом правоугаонику исписано је име алатке.

Са десне и доње стране радног прозора налазе се сцролл траке. У левом делу траке у којој се налази доња сцролл трака налазе се и језичци са називима радних листова. На сваком језичку пише назив радног листа. Ако је број радних листова већи па не могу сви да стану у овај простор, они се могу померати на лево или на десно тако да буду видљиви они који су потребни. Дугмад за померање видљивих језичка налазе се у истој траци са леве стране, на почетку. Испод доње сцролл траке налази се статусна трака.

Централни део екрана представља радну површину у облику табеле. Ова табела има 65 536 редова нумерисаних бројевима и 256 колона (у верзији 2003). и 1048576 редова и огроман број колона (Excel 2007). Колоне могу бити нумерисане бројевима или означене словима енглеске абецеде A-Z, AA-AZ,…IA-IV.

Ћелија (cell) јесте основни елеменат сваке табеле. То је правоугаоник који се налази на пресеку једне врсте и једне колоне. Према томе и њена адреса је одређена редним бројем врсте и именом (или редним бројем) колоне које се секу.

Показивач миша има облик који зависи од места на коме се налази. Када се налази изван радне површине, има облик стрелице окренуте на горе и искошене улево, а на радној површини облик крста. Остали облици показивача биће приказани када то буде потребно.

Ценовник

Продавница

Чоколада

Успех

Advertisements