Међународно такмичење Дабар

Пробно такмичење из претходних година можете на следећем линку ПРОБНО ТАКМИЧЕЊЕ
Пети и шести разред( група и приступни код) – Dabarčić: 1e*5f4b
Седми и осми разред( група и приступни код) – Mladi dabar: 1f*f6ab

Међународно такмичење „Дабар“ -решени задаци са школских такмичења из ранијих година:
Збирка решених задатака I-IV разреда основне школе 2014.година
Школско такмичење 2018/2019
Школско такмичење 2017/2018
Школско такмичење 2016/2017
Словенија 2016/2017 школско и државно
Школско такмичење 2015/2016
Школско такмичење 2013/2014
Дабар школско – средња школа 2017/2018
Дабар-средња школа 2016/2017
Презентација 1
Презентација 2
Презентација 3
Презентација 4
Презентација 5
Презентација 6
Међународно такмичење „Дабар“ -решени задаци са државних такмичења из ранијих година:
Државно такмичење 2018
Државно такмичење 2017
Државно такмичење 2016
Државно такмичење 2015

Advertisements